Služby

Co je to Ideamaking?

Ideamaking je vysoce kreativní činnost úzce související s marketingem. Do češtiny se dá tato aktivita přeložit jako tvoření nápadů. Jedná se o vymýšlení názvů produktů, claimů, sloganů, značek či internetových domén.

Na první pohled se může taková práce jevit jako jednoduchá, je však třeba si uvědomit, že v dnešní době je trh doslova přesycený produkty a službami, konkurence téměř v jakékoli oblasti podnikání je obrovská a chce-li firma na takovém trhu uspět, musí zkrátka zaujmout něčím, co ji od konkurence odliší a dostane se tak do povědomí široké veřejnosti, respektive cílové skupiny potenciálních zákazníků.

Takovou službu může udělat i zdánlivá maličkost, jakou je například dobře zvládnuté motto, chytlavý slogan, nebo jen výstižný či vtipný název produktu. Pokud chcete svůj byznys propagovat na internetu, což je dnes téměř samozřejmostí, čeká na vás nepříjemné zjištění, že drtivá většina jednoduchých a snadno zapamatovatelných názvů domén je již zabraná a je zpravidla potřeba improvizovat. Ne každý však má pro takové věci nadání a právě proto jsou tu ideamakeři, aby daný požadavek zvládli vypracovat na profesionální úrovni.

Jsou to obvykle lidé, kterým nápady v hlavě náhodně vyskakují kdykoli během dne, pak už zbývá jen zaznamenávat je, vyselektovat ty nejlepší z nich a ty následně předložit klientovi. Pro kvalitně odvedenou práci se smysluplným výsledkem musí ideamaker nejdříve nashromáždit co nejvíce informací ohledně daného produktu či služby. Vše je třeba na míru přizpůsobit cílové skupině zákazníků, je důležité vědět, zda chce klient operovat jen na českém trhu, nebo má mezinárodní ambice a případně kterých dalších zemí se týkají.

Ideamaker všechny informace, které jsou mu známy, bere v úvahu a na jejich základě vytváří ty nejvhodnější názvy a slogany, které mají potenciál získat pozornost případných zákazníků. 

 Co nabízím

 • tvorbu sloganů
 • reklamní kampaně
 • text pro reklamu v rádiu
 • dramaturgie a scénář k videu
 • titulek k článku 
 • konzultace nápadu na podnikání
 • výběr vhodné domény
 • vymyšlení názvu společnosti
 • obsahová strategie 
 • konzultace UX a copywritngu vašich landing page

 

Orientační ceník 


Síla reklamního sloganu

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč jste se při nákupu rozhodli upřednostnit nový výrobek před tím, který již léta používáte ve své domácnosti? Možná je na vině reklamní slogan, který od jisté doby nedokážete vyhnat ze svojí hlavy.

Podstata reklamního sloganu

Reklamní slogany na nás útočí ze všech stran – z rádií, televizí, internetu, reklamních plakátů. Tiše se vkradou do lidského podvědomí a dovolí si s ním manipulovat. Díky svým zvučným a chytlavým větám lahodí našemu uchu a jen stěží se jich dokážeme zbavit. V podstatě začnou ovlivňovat náš život, aniž bychom o tom sami věděli. To si firmy, které je využívají, samozřejmě uvědomují. Snaží se vytvořit co nejefektivnější slogan, který by měl být stručný, výstižný, snadno zapamatovatelný, a měl by popisovat podstatu nabízeného výrobku nebo služby.

Jednání pod vlivem emocí

Když se zamyslíme nad tím, jak takový slogan na mozek působí, zjistíme, že tvůrci reklam sázejí na tři kategorie:

 • Emoce

  Emoce jsou to, co nás lidi v první řadě ovlivňuje při rozhodování. Vyvolání lítosti, radosti, lásky nebo smutku je tedy ideální k tomu, abychom si danou věc pamatovali co nejdéle.

 • Informace

  V druhé řadě se sází na informace, které kladou důraz na fakta. Vše je založeno na logickém přesvědčování zákazníka, proč je právě ona nabízená věc tou nejlepší na trhu.

 • Image

  Pokud chceme být „in“, zdraví, nebo být prostě krásní jako známé osobnosti, musíme si rozhodně nabízenou věc pořídit. Takto se v nás snaží tvůrci vyvolat žádoucí spojení mezi výrobkem a životním stylem.

„Představte si, představte si, na co máte chuť!“

V dnešní době si malé děti více pamatují reklamní slogany než říkanky ze svých oblíbených knih. Možným důvodem je, že se drží na první příčce cílových skupin reklamního trhu. Lidé si často říkají, že je tužba po konkrétním výrobku jen přechodnou záležitostí. Podle posledních výzkumů byla zjištěna fixace dospělých lidí na produkty, se kterými přišli do styku právě v dětství. Z toho lze usoudit, že si výrobci pomocí reklam snaží zajistit dlouhodobé konzumenty.


Skvělý nadpis = skvělý článek

Podle čeho si čtenáři vybírají, zda si článek přečtou či ne? Přece podle nadpisu. Právě v dnešní internetové době jsou dobré titulky zárukou pozornosti. Autor článku má mnohdy jen pár sekund, aby zaujal čtenářovu mysl. Informační konkurence je veliká. Novináři si musí neustále ostřit zbraně, aby mohli efektivně útočit a zaujmout pozornost čtenářů zahlcenou reklamami, rychlým klikáním na různé webové stránky a všeobecným informačním šumem.

Obecně je považováno za atraktivní mít nad článkem nadpis, který dráždí smysly, polemizuje o důležitém tématu či zveřejňuje fantastickou novinu. Mnoho novinářů tohoto účinku dosahuje spojením dvou zdánlivě nesouvisejících či rovnou protikladných slov. Velmi oblíbené jsou titulky vyzařující ostře názor na konkrétní společenský problém. Často se vyskytují také nadpisy přinášející nejlépe jednoduché řešení složitého problému. Nejčtenější články mají agresivně znějící titulky spojené s číslem či otázkou dráždící mysl.

Stává se, že autor chce za každou cenu napsat zajímavý titulek, aby zvýšil čtenost svého periodika či neperiodika. Čtenář ale po shlédnutí článku odchází zklamán, jestliže síla titulku nekorespondovala s obsahem. Titulek by tedy měl ideálně upoutat a navnadit čtenáře, ale nenadhodnotit obsah článku. V opačném případě odchází čtenář zklamaný a příště je skeptický k rozevření novin nebo webové stránky.


Dramaturgie

Většina z nás zná pouze dramaturgii divadelní, kde hraje tu vůbec nejdůležitější roli. Avšak velký význam má i při přípravě reklam, videí.

Například při tvorbě videí je dramaturg nejdůležitější. Vymýšlí totiž téma reklamy, žánr, rozvržení všeho. Dramaturg také konzultuje použití určitého videa či reklamy s ostatními lidmi, kteří na něm pracují.

Přijdete například za dramaturgem s tím, že máte nápad na video. Víte, co videem chcete říci, ale nevíte, jak všechno postavit tak, aby se to líbilo divákům. V tomto případě jdete za dramaturgem, který vám poradí, jak máte začít. Dodá vám nápady, které můžete realizovat a to, co natočíte, nebude ploché, ale zaujme.

Chcete využít služeb IdeaMakera? Jsem tu pro Vás = klik